Home
 
Stop Email-spam met Mailfilter

Hoe vaak krijgt u niet Email binnen waar u niet om heeft gevraagd ? Het gaat dan vaak om een nieuwe manier om geld te verdienen of porno. Dit wordt ook wel 'spam' genoemd. Er zijn gelukkig methoden om dit tegen te gaan. In deze beschrijving gaan we uit van het open-source programma Mailfilter, die men geheel naar eigen smaak kan configureren.

Mailfilter werkt als volgt: iedere keer als het script wordt uitgevoerd kijkt Mailfilter op de pop-server van uw mailaccount en scant uw Emails af. Afhankelijk van de configuratie worden bepaalde adressen geweerd of toegelaten. Men kan ook op 'subject' regels toekennen. Dit is allemaal te lezen in de handleidingen van Mailfilter. Hier is een voorbeeld van zo'n configuratiebestand.

Na downloaden van de tarball gaan we configureren, 'maken' en installeren. Zoals gebruikelijk zetten we eerst de directory van het programma in een handige folder, zoals /opt. Dus:

tar -xzf mailfilter-0.4.0.tar.gz (staat bv in /home/user/)
cp mailfilter-0.4.0 /opt
cd /opt/mailfilter-0.4.0
./configure
make
make install

Alvorens we het script kunnen uitproberen moeten we eerst een aantal bestandjes aanmaken waarmee Mailfilter de 'regels' kan lezen en een plekje waarin het zijn logbestand in kan stoppen. Allereerst maken we het '.mailfilterrc'-bestand aan. Hierin staan alle configuraties van het script. Beide bestanden staan in de home-map van de gebruiker die het script wil laten uitvoeren, in mijn geval is dat 'jeroen'. Dus we maken het bestand aan als volgt:

cd /home/jeroen
touch .mailfilterrc
chown jeroen.jeroen .mailfilterrc
touch .mailfilter.log
chown jeroen.jeroen .mailfilter.log


Vervolgens gaan we met een editor zoals pico in .mailfilterrc en kopieren we een voorbeeld-configuratie erin. We passen vervolgens de plek aan van 'LOGFILE'. In mijn geval is dit:

LOGFILE = /home/jeroen/.mailfilter.log

We passen nu de configuraties aan van de pop-server enzovoorts. Vervolgens passen we de configuratie-regels aan door er vrienden toe te laten die bv via Hotmail mailen. Wilt u dat Mailfilter eerst droog oefent, dan moet u zorgen dat het in een 'TEST'-modus werkt. Haal hiervoor het hekje voor de desbetreffende regel in .mailfilterrc weg.

Het script kunnen we uitvoeren door in een shell in de goede map mailfilter te tikken en uit te laten voeren.

Ik was erg tevreden over het resultaat en heb daarom besloten om het script op mijn netwerkserver op geregelde tijden te laten uitvoeren (om de 10 minuten). Hiervoor moeten we een crontab bestand aanmaken voor de gebruiker die het wil laten uitvoeren.

Ga naar de home-map van de desbetreffende gebruiker:

cd /home/jeroen
touch crontab

Plaats vervolgens in dit bestand alles wat u wilt laten uitvoeren, dus als u iedere 10 minuten het script wil laten uitvoeren:

*/10 * * * * /var/usr/local/mailfilter

Sluit pico af, save de instellingen en zorg dat de kernel nu weet dat dit het crontab-bestand is:

chown jeroen.jeroen crontab
crontab -u jeroen crontab

Vanaf nu wordt elke 10 minuten spam tegengegaan.

Heeft u op- of aanmerkingen over deze handleiding, stuur dan een mail naar me.