Home
 
Installatie van Linux
Bent u er klaar voor ? Het werken met Linux op uw powerpc (ppc) computer is vanaf nu heel dicht bij ! Het is een geweldige ervaring om op uw Mac Linux en het X Window systeem te gebruiken. Met de term Linux bent u waarschijnlijk wel vertrouwd. Echter met X Windows wellicht niet. X Windows is de grafische interface die het werken onder Linux vergemakkelijkt (verg. Windows op PC's en MacOs voor ppc's). Het vergt niet al te veel moeite om dit te bewerkstelligen. Er zijn een aantal zaken waar u op moet letten. De volgende procedure geldt voor nieuwere types Macs (de new world types). Oude Macs dienen nl anders geboot te worden (m.b.v. BootX, zie einde verhaal)

Allereerst dient u een keuze te maken uit de verschillende zogenaamde 'distributies'. Er zijn er een aantal zonder kosten (dit is het mooie van Linux!) te downloaden. Voorbeelden zijn: LinuxPPC, Suse, Yellow Dog Linux (YDL), Debian en Mandrake. Ik heb LinuxPPC 2000, YDL en Mandrake geïnstalleerd op mijn iMac 400 Mhz DV. Persoonlijk vind ik de laatste erg goed werken, zeker voor beginners. Kijk hier voor hardware compabiliteit.

Met de installatie-CD bij de hand gaat het echt beginnen. Ik weet dat LinuxPPC vooraf eist, dat uw harde schijf is gepartitioneerd in de drie Linux-partities. De andere twee die ik heb uitgeprobeerd volstaan met een lege partitie die men zelf kan bewerken tijdens de installatie. Niet schrikken. Dit is niet moeilijk en ook niet gevaarlijk. U dient wel alle belangrijke informatie te kopiëren aangezien tijdens de partitionering alle informatie op uw harde schijf verloren gaat. Partitioneren, ofwel, de schijf indelen, kan met behulp van het hulpprogramma 'Schijfinstallatie', geleverd met de aanschaf van de Mac op de programmatuur CD. U dient de computer vanaf de CD op te starten (reboot en C ingedrukt houden totdat de Mac boot vanaf de CD).

Nadat alles veilig is 'gebackupt', kan de partitionering beginnen. Voor Linux hebt u in principe minimaal drie partities nodig:

- Boot (± 10 Mb) (HFS)
- Swap (Afhankelijk van uw intern geheugen) (Apple_Unix_SVR2)
- Root (Min. 2 Gb) (Apple_Unix_SVR2)
- Evt. een uitwisselpartitie (HFS)

1. De boot-partitie wordt gebruikt om Linux te booten. Op deze partitie komt een klein programma'tje te staan die het mogelijk maakt om uit verschillende opstart-partities te kiezen, bv MacOS 9, MacOS X, en Linux (evt andere). Het moet van het type HFS zijn (dus niet HFS+ ofwel HFS UITGEBREID). Een HFS+ partitie wordt door Linux namelijk niet herkend. U kunt dus niet HFS+ partities die u onder MacOS gebruikt mounten onder Linux. Een HFS partitie daarentegen wordt door beide besturingssystemen herkend.

2. De swap wordt gebruikt als virtueel geheugen. Mijn Mac heeft een intern geheugen van 256 Mb en mijn swap is dus ook 256 Mb. Het heeft net als de root een unix structuur. Pas deze dus aan aan de grootte van uw intern geheugen.

3. In de root staan alle programma's en het besturingssysteem zelf, evenals alle mappen voor de gebruikers. Deze partitie heeft een unix structuur en dient dus ook zo gepartitioneerd te zijn.

4. Naast deze drie partities heb ik nog een vierde HFS partitie van 200 Mb. Deze gebruik ik om bestanden uit te wisselen tussen de Mac en Linux. Deze worden in beide systemen gemount.

Het is in principe voor YDL en Mandrake niet noodzakelijk deze indeling te maken. U kunt ook naast uw Mac partities een (groot genoeg) blok leeg laten (partitioneer hem dan als leeg). Dit blok kan dan tijdens de installatieprocedure worden opgesplitst in de gewenste drie partities (vergeet niet, als u die vierde uitwissel-partitie wilt gebruiken, deze vóór de installatie te maken, dus tijdens de schijfindeling met het Schijfinstallatie programma.

Het is heel raadzaam om een lijstje te maken met de opbouw van uw harde schijf. Schrijf erbij welke partitienummers bij welke partities horen. Bv hda8 is MacOS9, hda9 is MacOSX etc. Heel belangrijk is, als u van plan bent OSX te installeren, dat OSX binnen de eerste 8 Gb van uw harde schijf staat.

Na deze schijfindeling dient u uiteraard eerst op een van uw MacOS partities systeemsoftware van de Mac te zetten (bv OS 9, of OS X, of beide). Na herstart kunt u controleren of de Mac netjes opstart van de Mac partitie en of alle andere HFS(+) partities netjes zijn gemount op uw bureaublad.

Nu komt dan de installatie van Linux zelf. Men heeft een opstart-CD nodig van een distributie. Men kan op twee manieren zorgen dat de Mac vanaf deze CD opstart. De meest bekende manier is ongetwijfeld te herstarten met de C-toets ingedrukt gehouden. De andere optie is om de de computer te herstarten met de Alt-toets ingedrukt. De Mac komt dan in een blauw keuze-scherm terecht waaruit u de gewenste opstart-partitie of de CD kan kiezen.

De Linux-distributie boot en dan vraagt de computer

boot:

Druk nu op de Tab-toets, dan komt u vanzelf in een schermpje. Afhankelijk van het type Mac (iBook, G4 of iMac etc), moet u hier een keuze maken welke installatie-procedure moet worden gevolgd. Dit wordt meestal wel ergens op de CD gezet bij de installatie-hulp. Ik weet dat als men Mandrake installeert op een iMac, dat men 'install-atyfb' moet typen. Dit heeft te maken met de video-instellingen.

De rest gaat vanzelf. Ergens in de procedure wordt gevraagd de partities voor de boot, swap en root aan te geven. Sommige distributies maken het ook mogelijk om zelf hier de harde schijf te partitioneren. Kijk wel goed uit of u geen fouten maakt, anders kunt u van voren af aan beginnen ! De root heeft een mount teken nodig ("/"). Daarna kunt uit verschillende pakketten kiezen die geïnstalleerd dienen te worden. Het is in ieder geval aan te raden om de Office software en de 'Development Tools' te nemen. Deze laatste is onontbeerlijk als nieuwe software dient te worden geïnstalleerd. U kunt natuurlijk ook simpelweg alles aanvinken.

Aan het einde van de installatie wordt gevraagd om een root paswoord. Dit is erg belangrijk. De 'root' is de hoofdgebruiker die alle instellingen binnen Linux kan veranderen. Het is verstandig om als alles werkt in te loggen met een normale gebruikersnaam. Deze kan nl. geen schade toebrengen aan het systeem van Linux.

U kunt daarna ook nog de verschillende partities opgeven voor het opstartprogramma'tje (de zgn. bootstrap)

Na installatie wordt de Mac herstart. De vraag is dan, of hij gelijk in de bootstrap opstart. Als dit zo is, ziet u een menu waaruit u de verschillende opstart-partities kunt kiezen.

Zo niet, dus als de computer gewoon weer in het MacOS boot, moet u nogmaals herstarten en dan de toetsen appeltje, alt, "o" en "f" ingedrukt houden. U komt nu in de zogenaamde "Open Firmware". Dit is een soort BIOS voor de Mac. In de meeste gevallen dient u slechts de volgende zin te typen:

setenv boot-device hd:...,\\:tbxi (gevolgd door)
boot

NB bij ... moet u het nummer geven van de bootstrappartitie, bij mij is dat partitie 13 (Kijk dit na). Nu moet de Mac in de bootstrap opstarten.

Kies de "l" van Linux en het feest gaat beginnen...

Mocht de computer niet meer willen opstarten kunt u de Open Firmware weer instellen zoals het was door te herstarten met de toetsen appeltje, alt, "p", en "r" ingedrukt. Een andere mogelijkheid is in de Open Firmware te starten en

reset-all

in te typen.


Booten met BootX als u een 'OldWorld Mac' heeft
U heeft in dit geval geen boot partitie nodig. Booten gaat nl vanuit MacOS. Kopieer de BootX Stuffit file naar uw bureaublad. Kopieer vervolgens de file "vmlinux" in de "Linux Kernels" map, die in de BootX 1.2 map zit. Vervolgens selecteert u BootX, de BootX extensie en de Linux Kernels map en sleept hen naar de MacOS Systeemmap.

Ga naar het Apple menu en kies Regelpanelen, BootX. In het /dev/ veld vult u het partitienummer van uw root in (bv hda10). Als u nog een muis wilt emuleren voor de iBook in YDL, kunt u bv

adb_buttons=103,111

in de More kernel arguments invoeren. Kijk vervolgens of in het Kernel menu een kernel versie staat. Als u dit wenst, kunt u de "No video" box aanklikken. Of u neemt bv het volgende:

video=atyfb:vmode:18,cmode:16

In dit voorbeeld wordt een bepaald type video gekozen met een resolutie (vmode) van 1152x870 en een 'colordepth' (cmode) van duizenden kleuren. De opties voor vmode zijn 5,6, en 10-20, behorende bij resoluties van 640x480 tot 1280x1024 Hz. De opties voor cmode zijn 8,15,16,24 en 32 van 256 tot miljoenen kleuren).

Save vervolgens de instellingen.

Om Linux te booten, dubbelklikt u de Linux-knop. Iedere keer als de Mac wordt opgestart komt u in het boot menu en kunt u kiezen uit MacOS of Linux.

Tip voor Mandrake gebruikers

Om een Oldworld machine te laten draaien op Mandrake zijn er wellicht enkele trucs nodig, die niet altijd even duidelijk naar voren komen in de handleiding van Mandrake, ik heb het volgende moeten doen om Mandrake op een PowerMac 7600 met 160 Mb RAM te laten draaien.

Kopieer de BootX extensie, het BootX-programma en de linux kernels naar de systeemmap van de eerste partitie (in mijn geval 147 Mb, HFS. Ga naar 'Regelpanelen', 'BootX App': kies vmlinux als kernel en all.gz als ramdisk (dit levert een 2.4.18 kernel). De grootte van de ramdisk wordt op 32000 gezet in het daarvoor bestemde venster. Ik kon mijn PM 7600 niet in de grafische mode de harde schijf laten partitioneren, dus het enige wat werkte was een 'text' installatie. Hiervoor dient men dan in 'more kernel arguments' het woordje 'text' toe te voegen. Start op in Linux vanuit BootX en de installatie kan beginnen. Zorg ervoor dat u niet in de grafische mode opstart aan het einde van de installatie, dit is sowieso in het algemeen een slecht iets. maar in mijn geval werkte anders de muis niet. Men moet namelijk vanuit een text-mode inloggen en handmatig de grafische interface (X-Windows) opstarten.

Na de installatie dienen we het BootX regelpaneel weer aan te passen, anders starten we weer van de CD op. Kies de vmlinuz-2.4.18-6mdk van de CD als kernel (kopieer dit bestand naar de kernel directory in de systeemmap evenals initrd-2.4.18-6mdk.img) en initrd-2.4.18-6mdk.img als ramdisk. Als grootte van de ramdisk is 8192 prima. Voeg vervolgens nog de volgende regel toe aan 'more kernel arguments' (afhankelijk van uw partitieschema uiteraard, het dient de partitie te zijn waar de root van linux instaat):

root=/dev/sdb8 devfs=mount

U kunt de partities controleren met een programma als pdisk, hier down te loaden. Met behulp van dit programma is het mogelijk te achterhalen wat het nummer van de root-partitie is, die nodig is in het 'more kernel argument' veld.

Herstart in linux en log in met uw naam en paswoord en typ vervolgens 'startx' om X-Windows op te starten (dit zal KDE zijn).


LILO
SuSE PPC Linux heeft een speciale editie van de LILO (Linux Loader) voor PPC Linux. Het lijkt op het opstartprogramma dat gebruikt wordt op Intel-gebaseerde PC's. Als bootprogramma wordt LILO in de MBR (Master Boot Record) of in de root van Linux gezet, om starten in Linux en andere OS'en mogelijk te maken. In de /etc map in Linux bevindt zicht de configuratie file "lilo.conf", die instellingen van LILO bevat.
In SuSE's Linux wordt LILO gebruikt om bestanden te maken die in de /boot map staan en die richtingen en een straatkaart voor het starten van MacOS en Linux bevat. Het /etc/lilo.conf bestand bevat een beeld van uw systeem, dat vergelijkbaar is met Intel Linux gebruikers, bv:

# partition of the HFS volume holding the pseudo System Folder
boot=/dev/hda10
# how long to wait before booting the default
timeout=100
# the default OS to boot (according to label=)
default=linux
# the kernel to boot Linux
image=/boot/vmlinux
label=linux
# insert any required/desired kernel arguments
append=""
# the root linux partition
root=/dev/hda11
# boot to an installation (e.g., type "install" at LILO prompt
image=/boot/vmlinux
label=install
append="ramdisk_size=10000"
root=/dev/fd0
initrd=/boot/initdisk.gz
# boot MacOS (e.g., type "macos" at LILO boot prompt)
other=/dev/hda9
label=macos

In dit voorbeeld staat het standaard HFS volume die yaboot en de pseudo-systeemmap bevat in de /dev/hda10 partitie. De MacOS partitie is /dev/hda9. De root Linux map bevindt zich in hda11. Na het invoeren van de instellingen in /etc/lilo.conf dient u LILO te starten in een zgn Shell (command line) als root, als volgt:

# lilo

LILO maakt dan de noodzakelijke bestanden aan in de /boot directory

Tip: Informatie over LILO vind u in de /usr/share/packages/lilo map binnen Linux.

Download deze tekst